geografija - geography - la géographie

Lietuvių kalba English français
geografinis žemėlapis map la carte géographique
vėliava / vėliavos flag(s) drapeau(x)
riba / ribos boundary, frontier(s) frontière(s)
šalis / šalys country / countries le/les pays
sostinė capital (city) la capitale
miestas / miestai city / cities, town(s) ville(s)
Lietuva
lietuvis
lietuvė
Lithuania
Lithuanian (man)
Lithuanian (woman)
Lituanie
un lituanien
une lituanienne
kalba / kalbos
gimtoji kalba
language(s)
mother tongue
langue(s)
la langue maternelle
vertėjas
vertėja
translator le traducteur
la traductrice
vietinis gyventojas / gyventojai inhabitant(s) l'habitant / la population


Lietuvių kalba English français
rusų kalba Russian russe
suomių kalba Finnish finlandais
estų kalba Estonian estonien
latvių kalba Latvian letton
norvegų kalba Norwegian norvégien
švedų Swedish suédois
danų Danish danois
vokiečių German allemand
amerikiečių American américain
anglų English anglais
Prancūzija
prancūzas
prancūzų kalba
France
French man
French language
la France
un français
la langue française


direction

Lietuvių kalba English français
šiaurė North le Nord
pietūs South le Sud
rytai East l'Est
vakarai West l'Ouest
kompasas compass la boussole


Lietuvių kalba English français
aukštyn up haut
žemyn down bas
ant on sur
po under sous
čia here ici
ten there là, là-bas
tiesiai (į priekį) straight (forward) tout droit (devant)
dešinėje pusėje on your right à droite
kairėje pusėje on your left à gauche
tarp between entre
viduryje in the middle au milieu
prie, šalia near près, proche
tolimas far loin, lointain